MojaKlimoska.sk   
     0905 554 553                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

Kontakt

 

Pre výber vhodnej klimatizácie volajte: 0905 554 553

 

Email: info@mojaklimoska.sk 

 

 FAKTURAČNÁ ADRESA:

ACEA s.r.o.

Hany Meličkovej 2991/24

Bratislava 841 05

Slovenská republika

Zapísaná v obchodnom registri: Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 87960/B

IČO: 46969055
DIČ: 2023732744
IČ DPH: SK2023732744

Sme platcami DPH

 

ČÍSLO ÚČTU PRE BEZHOTOVOSTNÉ PLATBY:

Slovenská sporiteľňa: 5040512011/0900

IBAN : SK3609000000005040512011

S.W.I.F.T.: GIBASKBX

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104 
fax č. 02/58272 170