MojaKlimoska.sk
 0905 882 993

                                                                                                                                   

Kontakt

 

Pre výber vhodnej klimatizácie volajte: 0905 882 993

 

Email: info@mojaklimoska.sk 

 

 FAKTURAČNÁ ADRESA:

ACEA s.r.o.

Hany Meličkovej 2991/24

Bratislava 841 05

Slovenská republika

Zapísaná v obchodnom registri: Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 87960/B

IČO: 46969055
DIČ: 2023732744
IČ DPH: SK2023732744

Sme platcami DPH

 

ČÍSLO ÚČTU PRE BEZHOTOVOSTNÉ PLATBY:

Slovenská sporiteľňa: 5040512011/0900

IBAN : SK3609000000005040512011

S.W.I.F.T.: GIBASKBX

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104 
fax č. 02/58272 170 

 

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu

ACEA s.r.o.

Hany Meličkovej 2991/24, 841 05 Bratislava

adresa prevádzky: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava

IČO: 46 969 055
IČ DPH: SK2023732744

zápis v: obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 87960/B

info@acea.sk

 

Update cookies preferences